Centrum Kompetencji PUŁAWY – Zakłady Azotowe „Puławy”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy",
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2012

Strategia Zakładów Azotowych „Puławy” zakłada budowanie oraz wzmacnianie kompetencji spółki na rynku dystrybucji nawozów sztucznych. Oprócz podstawowych produktów dla rolnictwa, Zakłady Azotowe chcą dostarczać wiedzę o tym, jak efektywnie nawozić. W ostatnich latach uwypuklił się problem braku ośrodków kształcenia profesjonalnych doradców rolnych mających wiedzę na temat najnowszych rozwiązań i produktów dla rolnictwa. Pozatym brakuje też współpracy między praktykami a instytucjami naukowymi. Spółka szukała pomysłu na stworzenie platformy edukacyjnej dla doradców i przedsiębiorców rolnych, która wykorzysta wiedzę praktyków i naukowców. Udało się zintegrować środowiska: edukacyjne, przemysłu chemicznego i przedsiębiorców rolnych. Zainicjowano projekt stworzenia Centrum Kompetencji PUŁAWY (CK). Na pierwszym etapie do konsorcjum przystąpiły: Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy, SGGW oraz Puławska Szkoła Wyższa, które podpisując umowę konsorcjum, powołały do życia CK. Cele statutowe CK to kształtowanie i promowanie modelu nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego, podnoszenie kompetencji rolników w zakresie efektywności gospodarowania, popularyzacja badań dotyczących nawożenia oraz budowa nowych relacji między biznesem a nauką. W pierwszym roku działalności CK postawiło sobie za cel uruchomienie studiów podyplomowych dla doradców rolnych, zorganizowanie konferencji branżowej i rozpoczęcie projektów badawczych dotyczących tematyki rolnej. W 2012 roku do konsorcjum przystąpiło dwóch nowych członków: Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza. Powołano również Radę Naukową Centrum, w skład której weszli profesorowie z kluczowych instytutów i uczelni w kraju zajmujący się tematyką rolną.