Centrum Integracja – Philip Morris Polska S.A.

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Philip Morris Polska S.A. wsparł finansowo i organizacyjnie Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, organizację pożytku publicznego działającą na rzecz osób niepełnosprawnych, w otwarciu drugiego w Polsce centrum informacyjnego dla osób niepełnosprawnych, w Krakowie. „Centrum Integracja” zostało uruchomione 7 czerwca 2006 roku. Zadaniem Centrum, oprócz działań edukacyjno-informacyjnych, jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Centrum Integracja tworzy zespół konsultantów, psychologów, doradców zawodowych, prawników oraz tzw. job coachów – opiekunów kariery wspierających osoby niepełnosprawne na drodze zawodowej, począwszy od przygotowania do podjęcia pracy, poprzez jej pozyskanie, aż do ustabilizowania sytuacji zawodowej. Specjaliści Centrum wykonują badania predyspozycji zawodowych, organizują warsztaty i szkolenia dla osób poszukujących pracy. Z ich pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie i rodziny, organizacje pozarządowe i instytucje państwowe, a także wszystkie osoby, które interesują się sprawami osób niepełnosprawnych.

Philip Morris Polska S.A. wsparł otwarcie Centrum w Krakowie, między innymi dlatego, że tam znajduje się fabryka firmy. Był to więc gest w stronę społeczności lokalnej. Wybór Krakowa miał również uzasadnienie ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, jako że w Małopolsce mieszka 600 tysięcy osób niepełnosprawnych. Tylko bardzo niewielki procent z nich jest aktywnych zawodowo. Poprzez realizację programów pośrednictwa pracy – „Sprawni Niepełnosprawni” oraz „Damy sobie radę”, można doprowadzić do zmiany tej niekorzystnej sytuacji.

Współpraca Philip Morris Polska S.A. ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji rozpoczęła się w 1999 roku kampanią edukacyjną „Niepełnosprawni – Normalna Sprawa”. Od 2002 roku firma udziela wsparcia finansowego dla Centrum Integracja w Warszawie, które pomaga około 20 tysiącom niepełnosprawnych rocznie. Od 2001 r. Philip Morris Polska SA organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji konkurs „Oczy otwarte” – w 2006 roku odbywa się jego VI edycja, a nagrody zostały po raz pierwszy rozdane na Wielkiej Gali Integracji.