Centrum Innowacji

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2015

Centrum Innowacji oparte jest na idei crowdsourcingu. Służy wykorzystaniu zaangażowania, pomysłów, doświadczenia i wiedzy pracowników PKO Banku Polskiego w celu ułatwienia rozwiązywania konkretnych zadań, usprawnienia istniejących procesów, umożliwienia proponowania nowatorskich koncepcji i wymiany opinii. Do zarządzania zgłaszanymi inicjatywami stworzono specjalne narzędzie informatyczne, udostępniane w intranecie – aplikację Centrum Innowacji. Umożliwia ona zbieranie pomysłów pracowników, ich prezentację oraz ocenę przez współpracowników. Pomysły zgłaszane są w ramach tzw. kampanii innowacyjnych, dotyczących określonego wyzwania lub zadania biznesowego. Kampania jest definiowana przez menedżera (tzw. sponsora) oraz Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta (właściciel narzędzia). W pierwszym etapie zgłaszane są pomysły, w drugim osoby merytorycznie zaangażowane w analizowany problem oceniają zgłoszenia według ustalonych kryteriów. Następnie menedżer zapoznaje się z pomysłami i ocenami oraz decyduje, które zostaną wdrożone. Autorzy najlepszych pomysłów są nagradzani. W ponad 15 kampaniach udział wzięło blisko 53 tys. uczestników i zgromadzono ponad 750 pomysłów.