Centrum Aktywnych – konkurs „Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska” i konkurs grantowy dla kół studenckich

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Credit Agricole prowadzi dla studentów także program Centrum Aktywnych mający na celu zaktywizowanie ich oraz zachęcenie do przejęcia inicjatywy w kształtowaniu własnej przyszłości zawodowej. Podczas trwania programu prowadzony był konkurs Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska, w którym studenci – indywidualnie lub zespołowo – ubiegali się o dofinansowanie pomysłu na własny biznes, stworzenie programu wolontariatu lub organizację wydarzenia kulturalnego, w kwocie od 5 do 10 tys. zł. Równolegle prowadzony był konkurs dla naukowych kół studenckich na badanie z zakresu nauk społecznych, w którym nagrodami były granty w wysokości od 2 do 5 tys. zł. Na potrzeby programu została stworzona strona www.centrumaktywnych.pl oraz profil na Facebooku. Dofinansowanie przekazane na rzecz realizacji projektów nagrodzonych w obu konkursach wyniosło w sumie 60 tys. złotych. Autorzy nagrodzonych inicjatyw mieli okazję do zdobycia doświadczenia w zarządzaniu projektem, w tym nabycia bądź doskonalenia umiejętności kalkulacji kosztów, planowania i realizacji poszczególnych etapów działań czy też współdziałania w zespole. Dodatkowo studenci mogli liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony Banku, który towarzyszył im aż do zakończenia realizacji danego przedsięwzięcia.