Celebration of Service – wsparcie wolontariatu opartego na wiedzy – IBM

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

W 2011 firma IBM obchodziła 100-lecie swojego istnienia, a także 100–lecie zaangażowania społecznego – Celebration of Service. Z tej okazji zaplanowano w budżecie znacznie zwiększoną kwotę na wsparcie działań wolontarystycznych pracowników. Firmie zależało na tym, aby dofinansowanie uzyskały projekty najwyższej jakości, oparte na skill-based volunteering oraz przynoszące znaczące korzyści społeczne. Dobra praktyka polegała na stworzeniu nowego (dodatkowego w stosunku do istniejącego od 2002 roku) systemu grantów (w wysokości od $10.000 do $100.000), które pracownicy IBM mogli zdobyć na stworzone przez siebie projekty wolontarystyczne. Do tego celu służył specjalnie przygotowany intranetowy system aplikacyjno-edukacyjny. Projekty do dofinansowania wybierane były drogą konkursową, oceniane na forum przez wszystkich pracowników IBM lub przez specjalnie powołane komisje. Warunkiem otrzymania grantu było stworzenie jak najlepszego projektu, który zakładał wykorzystanie profesjonalnych umiejętności pracowników, a więc działania były oparte na wolontariacie kompetencji. Dodatkowe punkty otrzymywały projekty, przy który pracowały zespoły ludzi. Pracownicy mieli za zadanie zachęcić jak największą ilość kolegów z firmy, znajomych, rodzinę do pracy wolontariackiej. Łącznie pracownicy złożyli wnioski na dofinansowanie swoich działań na kwotę ponad $ 120 000,00. M.in. 30000 PLN otrzymali polscy pracownicy na projekt poprawy funkcjonalności portalu Szlachetna Paczka prowadzonego przez Stowarzyszenie Wiosna oraz na projekt gry miejskiej – budowy powstańczej gazetki realizowany dla Muzeum Powstania Warszawskiego.