Castorama Polska w walce ze smogiem

Metryka praktyki

Firma: Castorama,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Castorama Polska w ramach walki ze smogiem nawiązuje partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, urzędami marszałkowskimi i urzędami gmin, organizując szkolenia dla swoich pracowników. Firma edukuje także klientów, którzy zgodnie z uchwałami antysmogowymi, muszą wypełniać nowe wymogi dotyczące instalacji grzewczych w domach. We wszystkich sklepach w Małopolsce, na Śląsku oraz w Warszawie zostały umieszczone materiały edukacyjne (plakaty, ulotki). Prowadzona jest także specjalna zakładka na stronie internetowej. Szkolenia dla pracowników odbyły się w trzech województwach.

Więcej informacji: