Carpooling, czyli wspólne przejazdy. Dobra droga w dobrym towarzystwie to udany początek dnia

Metryka praktyki

Firma: WAWEL,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

W ramach carpoolingu, pracownicy firmy Wawel mogą za pomocą platformy www.wawel.singucarpooling.com organizować wspólne podróże do i z miejsca pracy. Mogą zgłaszać trasy, którymi jeżdżą jako kierowcy lub rezerwować miejsca w samochodzie na odpowiadającej im trasie jako pasażerowie.

W 2021 r. dzięki platformie carpoolingowej zarejestrowanych zostało 4 165 wspólnych przejazdów. W sumie w 2021 roku przejechano 620 656 km. Spółka stale motywuje do korzystania z carpoolingu, oferując comiesięczną nagrodę dla najbardziej uczynnego kierowcy, m.in. gwarancję miejsca parkingowego na wyłączność.

Obopólną korzyścią dla firmy i pracowników jest zmniejszenie popytu na miejsca parkingowe. Carpooling przyczynia się także do obniżenia kosztów przejazdów do pracy dla korzystających z niego pracowników, niesie także ze sobą korzyści dla środowiska naturalnego w postaci obniżenia emisji substancji ze spalania paliw.

W 2021 roku 116 pracowników wzięło udział w oferowanych przez firmę szkoleniach z korzystania z systemu carpoolingu. Dzięki platformie carpoolingowej w tym roku zarejestrowano też ponad 4 165 wspólnych przejazdów i przejechano w sumie ponad 620 656 km.

Wspólny dojazd do pracy to idealny sposób na integrację, miłą pogawędkę i dobry początek lub koniec dnia. Obopólną korzyścią dla firmy i pracowników jest zmniejszenie popytu na miejsca parkingowe – dzięki grupowaniu się pracowników. Carpooling to także obniżenie kosztów przejazdów do pracy dla korzystających z niego pracowników. Praktyka niesie również korzyści dla środowiska naturalnego w postaci obniżenia emisji substancji ze spalania paliw.