Canon charytatywnie

Metryka praktyki

Firma: Canon Polska,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Canon Polska w ramach praktyki Canon charytatywnie podejmował działania polegające na wsparciu lokalnych społeczności. Przeprowadzono zbiórkę wraz z loterią na rzecz wybranej rodziny w ramach wsparcia akcji Szlachetna Paczka. Ufundowano w tens posób zajęcia rehabilitacyjne dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji. Dodatkowo w grudniu została podpisana umowa na wsparcie rzeczowe dla Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Warszawie, które tworzy bezpieczne warunki do rozwoju i nauki dzieciom i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemami zdrowotnymi i społecznymi.