Być Przedsiębiorczym – Bank Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2013

Bank Citi Handlowy prowadził program Być Przedsiębiorczym, aby młodym ludziom przekazać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz wykształcić w nich postawy przedsiębiorczości. Program składał się z 2 modułów. Celem pierwszego, „Przedsiębiorczość”, adresowanego do gimnazjalistów, było kształtowanie umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych, takich jak: organizacja pracy własnej i grupy, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów. Drugi moduł, „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i miał przygotować młodzież do prowadzenia działalności gospodarczej (poprzez samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej pod okiem edukatorów).