„By być bliżej…”

Metryka praktyki

Firma: Kronospan Polska,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

„By być bliżej” to pomoc psychologiczna skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej, a także ich rodziców i nauczycieli. W ramach akcji we współpracy z psychologiem zrealizowano 3 filmy edukacyjne dla uczniów (dot. radzenia sobie ze złością, stanami depresyjnymi i wyznaczeniem/osiąganiem celów), 2 szkolenia on-line dla nauczycieli (o akceptacji różnorodności i o umiejętności odpoczywania), a także 2 spotkania on-line dla rodziców (dot. samopoczucia rodziny w pandemii i obniżonych nastrojów u dzieci). Do wzięcia udziału w akcji zaproszono szkoły podstawowe z powiatu szczecineckiego i złotowskiego. Filmy edukacyjne przekazano w formie elektronicznej placówkom, które zdecydowały się uczestniczyć w projekcie. Nauczyciele wykorzystywali je podczas lekcji wychowawczych. Szkolenia były prowadzone z Kronospan Design Center w Szczecinku. Ich odbiorcami byli pedagodzy oraz rodzice dzieci uczęszczających do zgłoszonych szkół. Także każdy pracownik firmy mógł również skorzystać z warsztatu on-line.