Butelki marki własnej Carrefour z mniejszą ilością plastiku

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Carrefour Polska w swoich działaniach uwzględnia kwestie dotyczące dbałości o otaczające środowisko. Przejawia się to w stałym wprowadzaniu rozwiązań mających na celu ochronę ekosystemu. Dotyczy to również minimalizowania negatywnych skutków cywilizacyjnych, jak na przykład wykorzystania tworzyw sztucznych w produkcji.

Sieć sukcesywnie zmniejsza masę butelek z wodą marki własnej oraz opakowań innych produktów sygnowanych własnym logo, przyczyniając się do zmniejszenia ilości generowanych odpadów opakowaniowych. Firma realizuje w ten sposób podjęte przez siebie zobowiązanie, zgodnie z którym do roku 2025 zamierza zredukować masę opakowań marki własnej o 300 ton oraz sprawić, by 100% opakowań marki własnej nadawało się do recyklingu lub kompostowania.

Dzięki zmniejszeniu masy opakowań butelek marki własnej, w 2021 roku udało się zaoszczędzić blisko 15 ton plastiku, podczas gdy w ramach redukcji masy opakowaniowej w ramach całej marki własnej sieć zużyła w 2021 roku 44,5 tony mniej plastiku, tym samym chroniąc środowisko naturalne i realizując własną politykę opakowaniową. Działania Carrefour ukierunkowane na realizację celu opakowaniowego zgodnie z klasyfikacją CSR Index sprawiły, że w roku 2021 cel ten został zrealizowany w 140 % w stosunku do zakładanych planów.

Butelki o zmniejszonej masie są nieco miększe, są także lżejsze, co jest istotne z punktu widzenia wygody i komfortu konsumentów podczas codziennych zakupów. Dzięki cieńszym i miększym ściankom również łatwiej jest butelkę zgnieść przed wyrzuceniem jej do pojemnika na odpady plastikowe.

Redukcja masy opakowaniowej butelek marki własnej Carrefour to kolejny krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Jest to jeden z najpoważniejszych problemów, z którymi borykają się gospodarki światowe, tym bardziej sieć przykłada wagę do konsekwentnego eliminowania ilości tworzyw sztucznych obecnych w opakowaniach produktów marki własnej.