Budujemy Przyszłość

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Działania Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość koncentrują się wokół miejsc, w których znajdują się cementownie, wytwórnie betonu i kopalnie kruszyw należące do firmy CEMEX. Wolontariat pracowników spółki oraz udzielane przez nią dofinansowanie w postaci grantów mają odpowiadać na potrzeby mieszkańców tych regionów w zakresie edukacji, sportu, kultury, a także ochrony środowiska. Od początku swojego istnienia, czyli od 2009 roku, Fundacja przyznała 154 granty finansowe, a 58 projektów zostało zrealizowanych przez wolontariuszy CEMEX.