Budujemy lepszą przyszłość – Hilti Poland wraz z Fundacją Habitat for Humanity Poland

Metryka praktyki

Firma: Hilti Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Budujemy lepszą przyszłość – Hilti Poland wraz z Fundacją Habitat for Humanity Poland w ramach projektu „Budujemy Dobro”  firma Hilti Poland, wraz z Fundacją Habitat for Humanity, zdecydowała się wyremontować mieszkanie matki samotnie wychowującej niepełnosprawnego syna. Ponadto firmy przekazały darowizny pokrywające koszty remontu. Prezes Hilti Poland osobiście wziął udział w pracach, aby promować niesienie pomocy. Udział prezesa Hilti Poland w akcji Habitat for Humanity Poland miał na celu wyremontowanie mieszkania rodziny potrzebującej wsparcia, a jednocześnie zachęcić pracowników firmy do angażowania się w pomaganie innym w ramach wolontariatu pracowniczego poprzez program „2 dni dla lepszej przyszłości”. Program ten umożliwia wykorzystanie przez pracowników firmy Hilti dwóch dodatkowych dni wolnych od pracy na rzecz aktywności wolontariackiej. Na uwagę zasługuje fakt, że pracownicy sami wybierają interesujące ich działania pomocowe. Efektem akcji miało przez to być wyremontowanie mieszkania Pani Marleny i jej niepełnosprawnego syna, jeszcze przed świętami oraz wypromowanie wolontariatu pracowniczego wśród pracowników Hilti Poland.

Wyremontowanie mieszkania rodzinie żyjącej w trudnych warunkach trwale poprawiło jej sytuację. Warunki bytowe mają wpływ na wszystkie dziedziny życia. Dzięki aktywności zainicjowanej przez Fundację Habitat for Humanity Poland i przeprowadzonej przez liderów firm, Pani Marlena wraz z synem mieszka w godnych warunkach, na które każdy zasługuje. Obydwoje mają więcej siły by walczyć o zdrowie Adriana, który od wielu lat boryka się z ciężką chorobą. Zaangażowanie prezesa Hilti Poland w wolontariat nie tylko pomogło w promocji wolontariatu pracowniczego „2 dni dla lepszej przyszłości”, ale przede wszystkim podniosło świadomość i zainteresowanie aktywnościami pomocowymi wśród pracowników firmy. Nadrzędnym celem Hilti jest budowanie lepszej przyszłości, , a udział w wolontariacie pracowniczym odzwierciedla wartości firmy: prawość, odwagę, pracę zespołową i zaangażowanie, stąd budowanie zainteresowania wolontariatem wśród pracowników jest tak ważne dla firmy.

https://www.rdc.pl/podcast/poludnie-z-animuszem-wyremontuja-mieszkanie-na-targowku/