Budujemy lepszą przyszłość – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2013

W ramach programu realizowanego przez CEMEX dla uczniów i studentów – Budujemy lepszą przyszłość na dwóch uczelniach, Politechnice Częstochowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbywa się cykl specjalistycznych warsztatów – Akademia Umiejętności – prowadzony przez praktyków biznesu z zakresu produkcji materiałów budowlanych, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, a także prawa pracy. Szkoła Dobrych Praktyk to moduł dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych (z Chełma i Częstochowy), którzy zainteresowani są tematyką produkcji materiałów budowlanych i chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczniowie mają okazję odwiedzenia zakładów produkcyjnych CEMEX, a także odbycia praktyk zawodowych w firmie. Projekt jest realizowany wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. W 2013 roku inicjatywą objęto 100 uczniów i studentów.