Budowanie świadomości klientów na temat produktów inwestycyjnych Idea Bank

Metryka praktyki

Firma: Idea Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2017

Mając świadomość jakie trudności niesie ze sobą poprawne rozumienie zasad działania produktów finansowych, Idea Bank na każdym etapie sprzedaży swoich produktów stara się budować świadomość klientów na temat rynku finansowego i inwestycyjnego. Dodatkowo do wszystkich klientów, którzy zakupili produkt inwestycyjny kierowane są ankiety telefoniczne, które realizowane są w możliwie najkrótszym czasie od opłacenia danego produktu (z założenia w terminie bezkosztowego odstąpienia). Podczas rozmowy klient jest proszony o wyrażenie opinii na temat jakości obsługi podczas sprzedaży, drugą część ankiety stanowi przypomnienie warunków umowy zakupionego produktu inwestycyjnego. Osoby wykonujące telefony przypominają warunki umowy i reagują w przypadku wątpliwości klienta. Pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w pracy z klientem, dzięki czemu rozmowy są profesjonalne, a klienci mogą liczyć na wsparcie merytoryczne w zakresie konstrukcji produktu, podjętych ryzyk oraz warunków zawartych w umowie. Celem praktyki jest identyfikowanie przypadków braku świadomości klientów o wszystkich warunkach zawartych w umowie oraz zapobieganie i monitoring stosowania przez doradców misselingu.