Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2012

W ramach projektu Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet we współpracy z Centrum Praw Kobiet Citi Handlowy podjął się kwestii edukacji finansowej kobiet dotkniętych przemocą. Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy, podniesienie kompetencji i umiejętności w dziedzinie gospodarowania finansami osobistymi, w zakresie rozsądnego korzystania z pożyczek i kredytów bankowych, zarządzania budżetem domowym oraz planowania przyszłości finansowej. Projekt obejmował szkolenia oraz osobiste porady, a także konferencję mówiącą o problemie przemocy ekonomicznej. W rezultacie przeszkolono 20 pracowników i współpracowników CPK oraz 80 kobiet i 120 dziewcząt. Dodatkowo zostały przeprowadzone konsultacje prawno-socjalno-finansowe oraz coaching dla 300 kobiet. Opracowano też podręcznik wydany w nakładzie 7 tys. egzemplarzy oraz uruchomiono podstronę poświęconą edukacji finansowej. Przygotowano także monitoring sytuacji beneficjentek projektu – klientek banku. Jednym z efektów projektu były również rekomendacje związane z wprowadzeniem edukacji finansowej do założeń polityki antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej.

Materiał multimedialny