Budowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników – Carlsberg Polska

Metryka praktyki

Firma: Carlsberg Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Od 2005 roku spółki Carlsberg Polska (produkcja, dystrybucja, sprzedaż) prowadzą i doskonalą program Budowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników. Zakres programu co roku jest aktualizowany i odpowiada priorytetom określonym na podstawie samooceny wyników i słabych punktów. Program obejmuje m.in. następujące działania: prewencja wypadków w pracy, system nagród dla pracowników za innowacje bezpieczeństwa, szkoła bezpiecznej jazdy dla floty służbowej, dodatkowe dobrowolne szkolenia udzielania pierwszej pomocy, cykliczne ćwiczenia ratownictwa chemicznego w browarach. Celem programu jest zmniejszenie liczby i ciężkości wypadków, kształtowanie bezpiecznych zachowań w pracy i w życiu społecznym.