Budowanie i wdrażanie strategii CSR w AIESEC Polska – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Chcąc zaszczepić idee społecznej i środowiskowej odpowiedzialności wśród przyszłych liderów biznesu, firma PricewaterhouseCoopers zainicjowała przygotowanie i implementację strategii CSR w AIESEC Polska, największej organizacji studenckiej w Polsce. Dzieląc się doświadczeniami oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu CSR, PwC wpływa na budowanie klimatu biznesowego, który sprzyja zrównoważonemu rozwojowi firm i organizacji.W ramach opracowywania strategii odpowiedzialności AIESEC Polska każdy z za­angażowanych Komitetów Lokalnych oraz Komitet Narodowy pracowały nad stworzeniem kompleksowego podejścia do CSR dla całej organizacji oraz nad jego wdrożeniem stosownie do uwarunkowań i potrzeb lokalnych. W efekcie działań w ramach projektu AIESEC Polska zbudowała swój „Business Case” dla CSR oraz stworzyła Komitet CSR, odpowiedzialny za zaprojektowanie strategii odpowiedzialności oraz stworzenie procesu zarządzania CSR. Edukacja wewnętrzna organizacji na temat CSR została rozpoczęta równolegle do projektu strategicznego poprzez zorganizowanie trzydniowej konferencji CSR AIESEC Polska dla 70 wyselekcjonowanych delegatów, którzy wzięli udział w 13 szkoleniach i 5 panelach dyskusyjnych. Dzięki całemu procesowi organizacja będzie potrafiła zidentyfikować kluczowe ryzyka, szanse oraz obszary, które wymagają usprawnienia. Zwiększą się możliwości współpracy oraz nawiązywania nowych partnerstw z firmami, które same często mają już wdrożone strategie CSR i oczekują takich samych standardów od organizacji współpracujących.

Na każdym etapie projektu przeprowadzane są ankiety mierzące efektywność praktyki, a na koniec stworzony zostanie raport podsumowujący stopień wdrożenia strategii na poziomie poszczególnych Komitetów Lokalnych.