Budowanie dostępne

Metryka praktyki

Firma: Skanska S.A.,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Skanska wdraża w praktyce ideę budowania dostępnego. We współpracy z Fundacją Integracja opracowała „Włącznik” kompendium wiedzy dla projektantów poświęcony dostępności i dostosowaniu budynków do wymagań osób potrzebujących. Kolejne obiekty firmy otrzymują certyfikat Obiekt Bez Barier, przyznawany przez Fundację Integracja.

Troszcząc się o dobro osób z różnymi ograniczeniami, Skanska we współpracy z Fundacją Integracja zdecydowała się stworzyć kompendium wiedzy dla projektantów w całości poświęcone dostępności i dostosowaniu budynków do wymagań osób potrzebujących. Poprzez opracowanie standardów projektowania budynków i stworzenie tej publikacji, Skanska chciała podkreślić jak ważna jest ogólna dostępność obiektów biurowych, jak i mieszkalnych. Podstawowym celem publikacji jest eliminacja wykluczenia społecznego.

Włącznik to pierwsza w Polsce kierowana do architektów publikacja, która wykracza poza określone prawem minima i krok po kroku przybliża projektowanie uniwersalne, ułatwiając spełnienie wymagań powszechnej dostępności. Punktem wyjścia przy powstawaniu podręcznika było 7 zasad projektowania uniwersalnego:

  • równy dostęp,
  • elastyczność użytkowania,
  • prostota i intuicyjność,
  • czytelna informacja,
  • tolerancja na błędy,
  • minimalizowanie wysiłku fizycznego
  • parametry i wielkość przestrzeni umożliwiające dostęp i użytkowanie.

Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją Integracja, która przyznaje certyfikat Obiekt Bez Barier, który Skanska otrzymała dla dwóch swoich obiektów biurowych: Atrium 2 i Maraton. Każdy budynek firmy Skanska jest wykonywany zgodnie z wymaganiami Fundacja Integracja.

Oprócz oczywistych korzyści wynikających z dostępności budynków dla osób z różnymi ograniczeniami, ważna jest również kwestia uświadamiania społeczeństwa o tym jak ważne jest tworzenie odpowiednio przystosowanych obiektów.

Więcej o projekcie na stronie:  https://www.skanska.pl/o-skanska/zrownowazony-rozwoj/roznorodnosc-i-wlaczanie/architektura-bez-barier/