Broszura „Wolontariat kompetencyjny – od pomysłu do sukcesu”

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2014

O stosunkowo nowej formie wolontariatu można dowiedzieć się z broszury „Wolontariat kompetencyjny – od pomysłu do sukcesu” – pierwszego w Polsce poradnika poświęconego temu zagadnieniu. Ma on wprowadzić w tematykę zarówno przyszłych wolontariuszy, jak też tych, którzy chcieliby skorzystać z ich wsparcia. Publikacja powstała przy współpracy Banku Zachodniego WBK oraz CSRinfo i została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Oparta jest na badaniach, spotkaniach i wywiadach przeprowadzonych wśród różnych grup interesariuszy – pracowników banku, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych. Podstawą do jej stworzenia stała się sesja dialogowa, w której wzięli udział przedstawiciele różnych grup interesariuszy.