BREmba – wewnętrzne studia MBA dla pracowników BRE Banku – BRE Bank

Metryka praktyki

Firma: BRE Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Od 2. lat, w ramach programu rozwojowego i zarządzania „talentami” w BRE Banku funkcjonuje Konkurs BREmba. O udział w nim może ubiegać się każdy pracownik BRE Banku, który przepracował minimum 2 lata, uzyskał w ocenie rocznej co najmniej AS/AS (czyli „czwórkę” w pięciostopniowej skali) i biegle włada językiem angielskim. Wytypowani najlepsi pracownicy biorą udział w wewnętrznych studiach MBA, które są prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. W I edycji BREmba studia rozpoczęło 28 osób.Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz prowadzone przez nią wewnętrzne studia BREmba są weryfikowane przez RSM Erasmus University, który zatwierdza i stale nadzoruje jakość merytoryczną studiów, zapewniając ich zgodność ze standardami międzynarodowymi, przeprowadza audyt wewnętrzny programu, oraz ocenia prace kontrolne i dyplomowe wszystkich uczestników. Wykładowcy stanowią zespół doświadczonych ekspertów, z których każdy posiada praktyczne doświadczenie w swojej dziedzinie zarządzania, wykorzystuje najnowsze metody szkoleniowe i działa według określonych procedur i metodologii, zapewniających spójność wszystkich poruszanych tematów. Dodatkowo, wykłady specjalistyczne w określonych blokach tematycznych są realizowane przez zaproszonych wykładowców z Grupy BRE Banku.

Dzięki programowi wyróżniająca się kadra banku uzyskuje bardzo wysokie kwalifikacje, natomiast bank kształci sobie liderów, co zapewnia mu przewagę konkurencyjną, zgodnie z hasłem „Wyróżniamy się przez naszych ludzi”. Wewnętrzny charakter studiów sprawia, że pracownicy w mniejszym stopniu odrywani są od pracy i nie muszą tracić czasu na dojazdy do uczelni. Beneficjenci tej dobrej praktyki, czyli wybrani pracownicy, mają możliwość odbycia elitarnych, ale kosztownych studiów w przeważającej części na koszt banku; otrzymują w tym celu urlop szkoleniowy.