„BREL” – firma na rzecz społeczności – BRE Leasing

Metryka praktyki

Firma: BRE Leasing,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:
Zdając sobie sprawę ze znaczenia, jakie może odegrać znajomość zasad pierwszej pomocy przy nieszczęśliwym wypadku, a także z braku umiejętności i strachu Polaków przed podejmowaniem  tego rodzaju czynności, BRE Leasing zaangażował się w kampanię BREL – Bezpieczeństwo,  Ratownictwo, Edukacja, Ludzie – której celem jest przybliżenie zasad udzielania pierwszej pomocy, uświadamianie, że pierwsza pomoc ratuje życie, oraz zwiększenie umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:
Głównym założeniem programu jest przystępne i powszechne propagowanie informacji dotyczących udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym m.in. w wypadkach, a także  zminimalizowanie strachu przed podjęciem działań.Stworzony specjalnie na potrzeby akcji BREL Team prowadzi szkolenia i pokazy w miastach całej Polski. W jego skład wchodzą instruktorzy z wysokimi kwalifikacjami, oraz samochód wyposażony w najwyższej klasy sprzęt medyczny. Podczas szkoleń każdy chętny może zapoznać się z zasadami  działania takiego sprzętu, czy poćwiczyć sztuczne oddychanie na specjalnym manekinie. Ekipa  szkoleniowa jest obecna na piknikach, festynach i imprezach motoryzacyjnych. Prowadzone są  także szkolenia dla pracowników różnych firm. W szkoleniu może wziąć udział każdy, niezależnie od  wieku, czy statusu społecznego.W ramach akcji uruchomiony został także serwis internetowy, gdzie znajdują się kompletne informacje związane z pierwszą pomocą – www.brel.pl.Wszystkie materiały stworzono w oparciu o aktualne wytyczne UE, a skomplikowana terminologia medyczna została zastąpiona słownictwem potocznym. Merytorycznym partnerem akcji jest firma EmerMed.

KORZYŚCI:

– Program pomaga dotrzeć do nowych klientów – zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorstw mikro, małych, średnich i dużych korporacji);
– Wzmocnienie relacje z klientami pozyskanymi oraz partnerami biznesowymi;
– Ważny element kształtowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa;
– Działa na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego wzmocnienia wizerunku BRE Leasing jako firmy społecznie zaangażowanej.

WYZWANIA:

– Długotrwałe ustalenia (jakość programu, aspekty prawne, spełnienie wymogów bezpieczeństwa);
– Koordynacja działań;
– Przygotowanie harmonogramu imprez.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Dla powodzenia projektu kluczową rolę odgrywa jego staranne merytoryczne przygotowanie i koordynacja działań, niezbędne jest także uzyskanie poparcia zarządu dla przedsięwzięcia;
– Wsparcie medialne i zintegrowanie komunikacji umożliwia i ułatwia dotarcie do jak największej grupy odbiorców i beneficjentów.