Brand Opener

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program Brand Opener stwarza studentom uczelni wyższych możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze marketingu związanego z markami napojów bezalkoholowych. Możliwość przeprowadzenia badań marketingowych, zaproponowania działań rynkowych adresujących potrzeby poszczególnych grup konsumenckich i współpraca z ekspertami Coca-Cola budują doświadczenie, wiedzę i umiejętności uczestników lepiej przygotowując ich do wejścia na rynek pracy.

W ramach programu Brand Opener firma Coca-Cola HBC Polska zachęca studentów uczelni wyższych do podjęcia wyzwania w postaci konkursu zespołowego, w którym zadanie zgłaszających się zespołów jest przeanalizowanie pozycji rynkowej wybranego produktu firmy oraz zaproponowanie kompleksowej kampanii marketingowej adresującej produkt do wybranego segmentu konsumentów.

Opracowywany i prezentowany przed Jury projekt powinien zawierać analizy rynkowe, założenia marketingowe, budżet projektowy i plan wdrożenia kampanii.

Na etapie wypracowywania projektu uczestnicy mają możliwość pracowania z realnymi danymi marketingowymi oraz współpracować z ekspertami pracującymi na co dzień z wybranymi produktami i markami.

Prezentacja konceptów następuje przed Jury składającym się z ekspertów i top menedżerów firmy. Zwycięskie zespoły otrzymują nagrody oraz możliwość odbycia stażów pracowniczych w działach komercyjnych firmy. Najlepsze pomysły mają szansę zostać wdrożone w ramach działań marketingowych realizowanych na rynku polskim.

W 2017 do programu zarejestrowało się 204 studentów, zgłoszono 81 zespołów.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski.