Bractwa sportowe BGK

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2011

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera aktywność sportową pracowników poprzez bractwa sportowe BGK. Od wielu lat w BGK istniały grupy sportowe, które ubiegały się o wsparcie swojej działalności w różnych komórkach organizacyjnych firmy. Nie istniały jednak dotychczas jasne zasady i wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób pracodawca ma wspierać ich działalność. W 2011 roku stworzono Regulamin działalności bractw sportowych w BGK, a koordynację aktywności sportowej powierzono Departamentowi Komunikacji. W 2011 działało 7 bractw: Narciarskie, Siatkarskie, Piłkarskie, Biegowe, Motocyklowe, Żeglarskie z sekcją nurkową i Rowerowe, do których należy łącznie ok. 250 pracowników. Funkcjonują one według określonych, przejrzystych zasad i przestrzegają regulaminu. Każde bractwo działa oprócz tego w oparciu o własny statut, ma prezydium, wybiera przewodniczącego, posiada własne logo, a w intranecie zakładkę, w której informuje o swoich działaniach. Bractwa. zobowiązane są postępować zgodnie z Kodeksem Etycznym pracowników BGK. Sportowcy regularnie informują o swojej działalności pozostałych członków bractwa, jak również innych pracowników, publikując na stronach intranetowych informacje o bieżącej działalności, a także zapowiedzi imprez sportowych oraz relacje z wyjazdów, szkoleń i zawodów. Bank wspiera działalność bractw poprzez dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w imprezach sportowych i rekreacyjnych, pokrywanie kosztów treningów, dofinansowanie zakupu strojów sportowych i sprzętu sportowego. W 2011 roku BGK przeznaczył na te cele ponad 100 tys. zł. Aktywność bractw jest bardzo duża, a ich członkowie odnoszą sukcesy.