BP dla społeczeństwa – BP Polska

Metryka praktyki

Firma: BP,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Od 1996 roku na projekty społeczne realizowane w Polsce, firma BP wydała ok. 3 mln dolarów. Za największy sukces uważane są te inwestycje społeczne, które stworzyły efektywne mechanizmy pomocy potrzebującym, które finalnie uniezależniają organizacje pozarządowe i fundacje od decyzji jednego czy kilku sponsorów, tworzą bowiem programy znane i popierane przez duże grupy społeczności.

Klienci firmy BP w ciągu 6 lat współpracy BP i PAH (w ramach programu BP partnerclub i akcji Pajacyk) ufundowali ponad 800 000 posiłków dla dzieci. Udział BP w sponsorowaniu Pajacyka konsekwentnie zwiększa się i wynosi już 17 % wpłat na program od firm i osób prywatnych (w roku 2004 wpłaty BP wyniosły 7%, w 2005 roku udział BP zwiększył się do 12% wszystkich wpłat). BP pomaga też Fundacji przekazując karty paliwowe umożliwiające samochodom fundacyjnym bezpłatne tankowanie na stacjach koncernu.

Ponieważ działalność na rzecz ochrony środowiska jest wpisana w filozofię firmy, BP zachęca małe i średnie przedsiębiorstwa do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska.

Program „Czysty Biznes” jest realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. W ciągu 8 lat BP Polska przeznaczyła na ten program 2,3 milionów dolarów. Do tej pory z Programu Czysty Biznes skorzystało 500 firm z 10 regionów Polski.

BP w Polsce od początku współorganizuje Pola Nadziei – akcję, której celem jest pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie hospicjów. W ciągu kilku lat w akcji brało udział 41 hospicjów z 38 miast Polski.

Firma jest także partnerem stowarzyszenia Autokracja. W 2006 roku na programy Autokreacji przekazano 369 919,97 PLN. Dyrektor działu PR BP, Dorota Adamska jest społecznym prezesem Stowarzyszenia Autokreacja, a szkolenia prowadzone przez organizację realizowane są dzięki wsparciu działu kadr BP Polska.