Bosman wspiera Region

Metryka praktyki

Firma: Carlsberg Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

„Bosman Wspiera Region” to program grantowy prowadzony przez markę Bosman i Browar Bosman w Szczecinie od 2020 roku. Jego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych, ekologicznych i infrastrukturalnych, które przyczyniają się do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu oraz stymulują integrację lokalnej społeczności. W konkursie grantowym mogą brać udział organizacje pozarządowe, instytucje kultury i sportu, OSP, koła gospodyń wiejskich, ośrodki pomocy społecznej oraz samorządowe jednostki organizacyjne z wybranych powiatów woj. zachodniopomorskiego. Mogą one zgłaszać projekty spełniające cele programu, spośród których jury wybiera te, które otrzymają wsparcie finansowe w kwotach od 5 do nawet 50 tys. zł. na ich realizację.