Bonarka otwarta na dobre – Bonarka City Center (BCC)

Metryka praktyki

Firma: Bonarka City Center,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2010

BCC, jeden z największych kompleksów handlowych w Polsce, realizuje działania z obszaru CSR wpisane w strategię biznesową firmy. Bonarka samodzielnie realizuje przedsięwzięcia społeczne, inicjuje rozmaite wydarzenia kulturalne lub sportowe, włącza się w akcje dobroczynne prowadzone przez firmy oraz organizacje pozarządowe. Aktywnie wykorzystuje media i własne kanały komunikacji (www, Facebook, newsletter) do nagłaśniania organizowanych i wspieranych akcji.

Przedsięwzięcia realizowane przez BCC spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym liczby ich uczestników. Na przykład w „Teatrze Małego Widza” wzięło udział ponad 12 tysięcy dzieci, w Międzynarodowym Turnieju Szachowym – 200 zawodników, a w warsztatach – 300 dzieci.

Najważniejszym osiągnięciem 2010 roku było stworzenie pierwszej w Polsce, o ile nie na świecie, placówki edukacyjno-wychowawczej dla młodzieży zlokalizowanej w centrum handlowym. Prowadzi ją Stowarzyszenie Siemacha. W przedsięwzięcie zaangażowani są przedstawiciele trzech sektorów. To innowacyjna inwestycja, która pokazuję nową rolę galerii handlowej. Młodzież, która całymi dniami bezczynnie przesiaduje w centrach handlowych, dzięki odpowiednio dobranym zajęciom otrzyma w nowo powstałej placówce możliwość rozwijania zainteresowań, realizowania pasji, a przede wszystkim znajdzie środowisko, dzięki któremu będzie społecznie dojrzewać.

Stowarzyszenie Siemacha na mocy umowy najmu podpisanej z BCC otrzymała w użytkowanie lokal zaprojektowany, wybudowany i wykończony z przeznaczeniem na placówkę młodzieżową, którego wartość wynosi 562 500 euro. Dodatkowo BCC będzie pokrywać roczne koszty użytkowania lokalu w wysokości 160 000 euro. Pierwsze zajęcia w placówce rozpoczną się w marcu 2011 roku.