Bo święta potrzebują ciepła… – Grupa GPEC

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2012

Mając świadomość trudności, z jakimi szczególnie w okresie świątecznym borykają się mieszkańcy Gdańska, Grupa GPEC zachęca swoich klientów i pracowników do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. W porozumieniu z klientami GPEC, pieniądze przeznaczane zwyczajowo na upominki świąteczne właśnie dla klientów przeznaczane są na spełnienie marzeń potrzebujących. Pracownicy GPEC – spośród instytucji, stowarzyszeń i fundacji z listy Urzędu Miasta Gdańska – wybierają za pomocą specjalnie przygotowanej ankiety, beneficjenta świątecznej akcji. Zakupione lub zebrane prezenty, a także czek na zakup sprzętu leczniczego przekazywane są beneficjentowi w trakcie spotkania wigilijnego, w którym uczestniczy Zarząd spółki oraz przedstawiciele klientów.

Wiecej informacji