Błyśnij dla bezpieczeństwa – Inter IKEA

Metryka praktyki

Firma: Inter IKEA,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Firma Inter IKEA poprzez organizację konkursu Błyśnij dla bezpieczeństwa chciała podnieść świadomość dzieci na temat ich bezpieczeństwa na drodze. Konkurs, skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z klas 1–3, polegał na stworzeniu projektu odblasku, który zostałby następnie wyprodukowany i bezpłatnie rozdystrybuowany do szkół i przedszkoli. Łącznie zgłoszono 344 projekty, a placówki, z których nadesłano 10 najwyżej ocenionych, otrzymały nagrody finansowe.