Blog edukacyjny głównego ekonomisty PKN ORLEN, Adama Czyżewskieg

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2014

Zainteresowani szeroko pojętą ekonomią mogą skorzystać z blogu edukacyjnego głównego ekonomisty PKN ORLEN, Adama Czyżewskiego. Stanowi on dla firmy ważną formę komunikowania się z interesariuszami oraz możliwość bieżącego prezentowania stanowiska w istotnych kwestiach, a także dotarcia z kluczowymi zagadnieniami do dziennikarzy, decydentów, osób opiniotwórczych. Autor we wpisach porusza tematy z zakresu ekonomii, rynku energii, polityki klimatycznej, innowacji, nowych technologii, zrównoważonego rozwoju. Na bieżąco komentowane są istotne wydarzenia, ważne publikacje, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Umieszczenie przedstawianych kwestii w szerokim kontekście społecznym daje szersze spojrzenie na perspektywy wzrostu gospodarki i uwarunkowania innowacyjnego rozwoju.