Bliżej naszych sąsiadów

Metryka praktyki

Firma: Grupa Górażdże Cement,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Bycie dobrym sąsiadem to jeden z celów, które zostały zdefiniowane w dokumencie „Zobowiązania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” w Górażdże Cement. Celem programu Bliżej naszych sąsiadów jest zwiększenie aktywności i zaangażowania społecznego Grupy Górażdże w kluczowych lokalizacjach poprzez włączenie się w realizację lokalnych przedsięwzięć służących rozwojowi i poprawie jakości życia sąsiadów.

W ramach programu zorganizowano cykl spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnych (sołtysi, lokalne organizacje i stowarzyszenia), które odbywały się na terenie 6 miejscowości sąsiadującymi z kluczowymi zakładami Grupy. Na spotkaniach omawiano różne tematy dotyczące sąsiedzkich relacji, a ich głównym celem było wspólne poszukiwanie pomysłów na partnerskie projekty służące rozwojowi lokalnych społeczności.

Spośród zgłaszanych propozycji przyjęto do realizacji 6 projektów związanych głównie z rozbudową i remontami lokalnej infrastruktury oraz organizacją wydarzeń sportowych i kulturalnych, m.in.: budowa siłowni zewnętrznej we wsi Turze (pow. Kuźnia Raciborska), modernizacja boiska do piłki nożnej we wsi Chrząszczyce (gm. Prószków), zadaszenie widowni na boisku w Malni (gm. Gogolin).

Na terenie miejscowości Stary Żagań zorganizowano wspólnie z lokalnym klubem kolarskim, przy wsparciu pracowników KSM Gryżyce Rodzinny Piknik Rowerowy dla społeczności lokalnej z udziałem 140 osób, a w miejscowości Rakowice sfinansowano organizację wydarzenia kulturalnego „Bliżej poezji i sztuki”.

Wszystkie projekty zostały zrealizowane w 2018 przy wsparciu finansowym Fundacji Górażdże Aktywni w Regionie oraz zaangażowaniu pracowników zakładów.