Bliżej energetyki – TAURON

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma TAURON Dystrybucja Serwis, należąca do grupy TAURON Polska Energia, jest pomysłodawcą szkoleń Bliżej energetyki kierowanych do nauczycieli zawodu elektryka. Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia ludzi, którzy chcą związać się z nowoczesną energetyką. Poprzez przekazywanie wiedzy kadrze nauczycielskiej, firma wspiera potencjalnych przyszłych pracowników. Podczas cyklu wykładów prowadzonych przez pracowników poruszane były m.in. zagadnienia służebności przesyłu, pracy dyspozytora, modernizacji stacji, procesu przyłączania klientów, nowoczesnych technologii oraz zagrożeń środowiska naturalnego, jakie mogą stwarzać urządzenia elektroenergetyczne. Nauczyciele mogą pogłębiać swoją wiedzę oraz zapoznać się z aspektami nowoczesnej energetyki w kontekście zmieniającego się otoczenia i regulacji. Od 2013 roku przeszkolono 52 nauczycieli, którym projekt pomógł uatrakcyjnić prowadzone zajęcia i przekazywany zakres materiału. Zaangażowanie firmy daje natomiast szanse na zatrudnienie w grupie. Rezultatem długofalowych działań są przede wszystkim wyniki absolwentów zaangażowanych szkół oraz wyniki naboru do klas pierwszych o profilu technika elektryka tworzonych co roku.