Blisko lotniska

Metryka praktyki

Firma: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

W 2017 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice przeprowadził spotkania z mieszkańcami sąsiadujących sołectw, podczas których omawiano plany inwestycyjne oraz konsultowano założenia nowego programu kompensacyjnego. W efekcie rozmów lotnisko postanowiło uruchomić nowy program grantowy, którego celem będzie wspieranie projektów inwestycyjnych w tych sołectwach. W 2017 przeprowadzono pilotaż programu, a w 2018 nazwano go oficjalnie „Blisko lotniska”.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców 8 sołectw położonych w najbliższym sąsiedztwie portu, a jego celem jest finansowe wsparcie projektów inwestycyjnych, które będą służyły lokalnej społeczności.

Do konkursu zgłoszono 14 wniosków ze wszystkich ośmiu sołectw uprawnionych do udziału w konkursie. Spośród nich wyłoniono 11 zwycięskich inicjatyw. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele gmin Liszki i Zabierzów, oceniała m.in. celowość projektów, trwałość rezultatów, potrzeby beneficjentów, możliwość pozyskania środków przez wnioskodawców z innych źródeł finansowania. Wszystkie wyróżnione projekty zakładają działania o trwałych rezultatach, wpływając na podniesienie jakości życia lokalnej społeczności.