Błękitna Energia krainą na „Planecie Marzeń” – PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2011

W 2009 roku Gazownia Gdańska PGNiG oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisały porozumienie o współpracy, która polega między innymi na wspólnym realizowaniu projektów edukacyjnych dla klientów pomocy społecznej. W ramach podjętej współpracy Gazownia Gdańska zaproponowała poprowadzenie Krainy Błękitnej Energii podczas imprez organizowanych przez pracowników MOPS. Głównym celem aktywności związanej z tą inicjatywą jest wykształcenie u dzieci i młodzieży naturalnej postawy ekologii i ekonomii codzienności bez nakazów i zakazów. W 2011 roku po raz kolejny „Kraina Błękitnej Energii” zagościła na festynie Planeta Marzeń. Jest to cykliczna impreza, w której uczestniczą wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, ognisk, klubów i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz dzieci przebywające wraz z rodzicami w placówkach dla osób bezdomnych, a także dzieci niepełnosprawne. W trakcie festynu dzieci i młodzież mogą realizować swoje prawo do bezpiecznego spędzania czasu wolnego bez używek, dowiedzieć się jak prowadzić zdrowy styl życia bez uzależnień, uczestniczyć w różnych formach aktywności oraz zaprezentować swoje umiejętności.