Biznesie! Nakręć się na Środowisko! – Total Recycling Services

Metryka praktyki

Firma: Total Recycling Services,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

Firma Total Recykling Services zajmuje się gospodarką zarządzania odpadami. W 2009 roku przedsiębiorstwo podjęło działania mające na celu zwiększenie popularności segregowania odpadów wśród firm, głównie z sektora MŚP.Pomysł rozpoczął się od współpracy z organizacjami non-profit, polegającej na skupie zebranych  plastikowych nakrętek, zużytego sprzętu i telefonów komórkowych. Uzyskane w ten sposób fundusze organizacje przeznaczały na działalność statutową. Aby zwiększyć uzyskiwane przez  organizacje wpływy finansowe, Total Recykling Services zainicjował program zbiórki plastikowych nakrętek wśród swoich partnerów biznesowych. Część pozyskanych ze zbiórki pieniędzy jest przekazywana na konto wskazanej przez daną firmę organizacji – w ciągu 4 miesięcy zostało przekazanych około 10 tys. złotych.

Praktyka łączy zwiększanie świadomości ekologicznej wśród pracowników sektora MŚP ze wsparciem organizacji społecznych. W planach jest zwiększanie liczby współpracujących w ramach  programu firm, usprawnienie systemu odbioru nakrętek, poszerzenie rodzajów odkupywanych w ten sposób odpadów (np. o makulaturę) oraz połączenie zbiórki z warsztatami ekologicznymi dla pracowników.