Biznes w obiektywie – Deloitte

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
„Biznes w obiektywie” to międzysektorowa inicjatywa, której celem jest zaangażowanie przedstawicieli biznesu oraz młodych twórców, w tym przypadku fotografów, we wspólny projekt. W ramach przedsięwzięcia powstał album zdjęć ukazujących sylwetki doświadczonych menedżerów sektora finansowego w dwóch rolach -zawodowej i prywatnej. Album ma być sposobem na przełamanie stereotypu biznesmena-bankowca jako zimnego, niedostępnego profesjonalisty. Z drugiej strony, ma także stworzyć szansę rozwoju młodym, utalentowanym fotografom, których prace znajdą się w albumie i którzy otrzymają stypendia. Partnerem projektu jest Fundacja Commitment to Europe arts & business.W drodze konkursu wybrano trzech laureatów, którzy wykonali zdjęcia menedżerów. Zwycięskie zdjęcia zostały zaprezentowane podczas specjalnego wernisażu dla prezesów oraz wystawy fotografii, a następnie znalazły się w specjalnie wydanym albumie. Zysk ze sprzedaży albumu zostanie przeznaczony na stypendia dla młodych fotografów.

Dzięki projektowi firma Deloitte angażuje przedstawicieli biznesu w działania na rzecz kultury i sztuki. Trzy osoby otrzymały stypendia oraz możliwość wykonania i zaprezentowania swoich prac w powstałym albumie z fotografiami. Kolejna osoba otrzyma stypendium z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży albumu.