Biznes kontra smog

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w UE. Poprawa stanu środowiska obok inwestycji infrastrukturalnych, wymaga wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dlatego PwC, wspólnie z innymi firmami oraz Krakowskim Alarmem Smogowym, Centrum Wolontariatu i Stowarzyszeniem ASPIRE, realizuje już 4 lata program „Biznes kontra smog”.

Inicjatorem oraz twórcą merytorycznych założeń i podstaw programu jest PwC. Biznes kontra smog to program wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza, a także od 4 edycji (rok szkolny 2021/22) zmian klimatycznych. Zajęcia są prowadzone przez przeszkolonych wolontariuszy, pracowników firm partnerskich. Program jest dostosowany do różnych grup wiekowych. Wszystkie warsztaty są bezpłatne – placówki edukacyjne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich organizacją. Programowi towarzyszy konkurs, w którym placówka może wygrać czujnik smogu.

Zbierane są dane statystyczne nt. realizacji programu – np. liczba wolontariuszy, liczba warsztatów, liczba odbiorców, czas poświęcony na wolontariat. Gromadzone są także dane jakościowe od wolontariuszy – ich poziom zadowolenia, subiektywna ocena zaangażowania uczestników itd. W ciągu 3 edycji programu (4 trwa w 2021/2022 r.) – w warsztatach wzięło udział 36 000 dzieci – dowiadując się dlaczego powstaje smog, jak wpływa na zdrowie i jak mu zapobiegać – wolontariusze przeprowadzili 1550 warsztatów edukacyjnych, zarówno w formie stacjonarnej, online jak i hybrydowo (jeden wolontariusz w placówce, a drugi zdalnie) – w program zaangażowało się 720 pracowników-wolontariuszy – szkolenia były prowadzone w placówkach zlokalizowanych w 130 miejscowościach w Polsce. W trzeciej edycji programu (rok szkolny 2020/21) wzięło udział aż 29 organizacji, w czwartej edycji (2021/22) 28 firm i NGO.

Program Biznes kontra smog ma za zadanie doprowadzić do: podniesienia świadomości społeczeństwa w obszarze zanieczyszczenia powietrza, kształtowania postaw ekologicznych, a co za tym idzie – do poprawy jakości powietrza i życia. Program jest unikatowym przedsięwzięciem edukacyjnym opartym na wolontariacie pracowniczym i niekomercyjnej, partnerskiej współpracy 28 organizacji (25 firm i 3 NGO).

Korzyści dla firm to networking, zaangażowanie w lokalną społeczność, integracja i zwiększenie motywacji i lojalności pracowników, realizacja polityki ekologicznej i projektu CSR. Dla wolontariuszy jest to realny wpływ na rzecz walki ze smogiem, budowanie relacji ze szkołą/przedszkolem swojego dziecka, zdobycie nowych umiejętności np. organizacyjnych, komunikacyjnych, prowadzenia warsztatów. Warsztaty są niestandardową, atrakcyjną formą nauki dla placówek edukacyjnych.

https://www.pwc.pl/pl/o-nas/biznes-kontra-smog.html

https://www.pwc.pl/pl/media/2021/2021-11-19-rusza-czwarta-edycja-programu-biznes-kontra-smog.html

https://www.facebook.com/BiznesKontraSmog