Biuletyn dla pracowników #dbcargoheroes

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Biuletyn dla pracowników #dbcargoheroes to wewnętrzny newsletter przygotowany i rozsyłany w formie elektronicznej do pracowników DB CARGO POLSKA. Zawiera aktualne informacje dotyczące sytuacji pandemicznej w kraju, a także wymagań sanitarnych i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w firmie. W biuletynie publikowane są również praktyczne wskazówki na temat np. szczepień, zagranicznych podróży oraz porady medyczne i psychologiczne. Pracownicy mogą powracać do archiwalnych numerów #dbcargoheroes – wszystkie wydania są dostępne w  intranecie i w aplikacji wewnętrznej MyDBCargoPL.