Bioróżnorodność terenów wokół obiektów handlowych

Metryka praktyki

Firma: CEETRUS Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 15 - Życie na lądzie

Firma CEETRUS Polska dba o bioróżnorodność terenów wokół swoich obiektów handlowych. W centrach i galeriach handlowych posiadających lub ubiegających się o certyfikat branżowy BREEAM-In-Use CEETRUS we współpracy z ekologami i ogrodnikami prowadzi programy dosadzeń drzew, krzewów i traw. Na terenach otaczających centra handlowe, firma wytycza również szlaki dla ptaków i instaluje hotele dla owadów zapylających. Te działania przyczyniają się do wzbogacenia bioróżnorodności terenów wokół obiektów i dostosowania ich do potrzeb lokalnych ekosystemów.

Cztery obiekty zarządzane przez CEETRUS Polska posiadają branżowy certyfikat BREEAM-In-Use potwierdzający efektywność prowadzonych przez firmę działań z zakresu bioróżnorodności. Są to: Centrum Handlowe Auchan Gdańsk, Centrum Handlowe Auchan Hetmańska, Galeria Bronowice i Galeria Łomianki.