Bioróżnorodność na przykładzie kopalni w Lubieniu – Lafarge

Metryka praktyki

Firma: Lafarge,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2011

Lafarge, jako lider w produkcji materiałów budowlanych, dostarcza innowacyjne produkty i technologie, które są inspiracją do budowy lepszego świata. W politykę zrównoważonego rozwoju, prowadzoną przez Grupę Lafarge, wpisują się działania związane z ochroną bioróżnorodności. W dziedzinie ochrony środowiska naturalnego firma wykracza poza standardy wynikające z przepisów prawa i przeprowadza tzw. screening środowiskowy, czyli dokładne badania określające stan środowiska lokalnego, opracowuje również plany działania mające chronić florę i faunę na terenach kopalni. Dobre rozpoznanie stanu przyrody na danym obszarze pozwala na ocenę ewentualnych zagrożeń i daje szansę stworzenia rozwiązań w celu ochrony bioróżnorodności. Przykładem takiego oddziaływania na terenach rolniczych jest kopalnia Lubień niedaleko Legnicy. Zmiana ukształtowania terenu i charakteru użytkowania gruntu sprawiły, że w tym rejonie zwiększyła się różnorodność gatunków roślin i zwierząt.