Bioróżnorodność i walka z miejskimi wyspami ciepła

Metryka praktyki

Firma: ROBYG,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 15 - Życie na lądzie

Eko-infrastruktura realizowana przez ROBYG jest częścią działań mających na celu odpowiedzialne kształtowanie tkanki miejskiej. W sumie ROBYG zrealizował już ponad 55 ha terenów zielonych. Starannie projektowana jest zieleń wysoka i niska, nacisk kładziony jest na rodzime gatunki roślin. Od kilku lat wysiewane są łąki kwietnie i tworzone są ogrody deszczowe aby na osiedlach mogły schronić się różne gatunki lokalnej fauny. Bogate nasadzenia zapewniają lepszą retencję wody i zacienienie w upalne dni, co pozwala skuteczniej walczyć z miejskimi wyspami ciepła.

Działania te łączone są z akcjami edukacyjnymi. W 2021 na jednym z osiedli, w ramach pilotażu, w pobliżu łąk kwietnych i budek lęgowych ustawione zostało oznakowanie mające na celu informowanie o występujących w okolicy gatunkach ptaków i owadów, które zapraszane są na osiedla dzięki dobrze przygotowanej przy wsparciu ornitologów infrastrukturze. Oprócz budek lęgowych dla ptaków w 2021r. ROBYG postawił je też na większości budowanych przez siebie osiedli.

W sumie ROBYG zrealizował ponad 55 ha terenów zielonych oraz ponad 3,120 m2 paneli fotowoltaicznych.

Zastosowane rozwiązania pozytywnie wpływają na otaczające firmę oraz jej Klientów środowisko. Liczne tereny zielone pomagają w zachowaniu lokalnej bioróżnorodności, a panele fotowoltaiczne dodatkowo zmniejszają zapotrzebowanie na energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych i pozwalają na znaczne oszczędności w rachunkach za prąd.