Biorecykling kapsułek po kawie Nespresso

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Program recyklingu kapsułek po kawie Nespresso został wdrożony w połowie 2015 r. Lyreco przekazuje klientom specjalne torby, w które może zbierać zużyte kapsułki. Po zebraniu odpowiedniej ilości klient zamawia odbiór pełnej torby oraz dostarczenie nowego.

Odebrane od klientów kapsułki są przekazywane firmie prowadzącej profesjonalne przetwarzanie odpadów. Tam kawa oddzielana jest od aluminiowej kapsułki. Metal ten doskonale nadaje się do ponownego wykorzystywania, nie tracąc przy tym swoich pierwotnych właściwości. Dlatego zużyte kapsułki Nespresso przekazywane są do przemysłu metalurgicznego, gdzie są ponownie wykorzystywane.

Kawa także jest przetwarzana ponownie: wykorzystuje się ją w procesie wytwarzania biogazu. Ciepło pozyskiwane tą drogą służy do ogrzania wody w dwóch polskich wsiach w gminie Grodziczno. W ten sposób ogrzewane jest w tej chwili 200 gospodarstw domowych. Po wykorzystaniu metanu, kawa jest dodatkowo przeznaczana na naturalny nawóz.

Ilość kapsułek odebrana od klientów wzrasta z roku na rok. W 2021 roku odebrano ok 8 ton zużytych kapsułek po kawie. Korzyści dla klientów to pozbycie się problemu odpadów z kawy Espresso. Dla środowiska – mniej wprowadzonych odpadów oraz recykling zarówno metalu (aluminium) jak i samej kawy.