BIM – proces inteligentnego zarządzania informacjami o projekcie

Metryka praktyki

Firma: Mostostal Warszawa,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobudownictwo
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W firmie Mostostal Warszawa został wprowadzony BIM – proces inteligentnego zarządzania informacjami o projekcie. Pozwala on na optymalizację planowania i zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym. Dzięki modelowi BIM firm jest w stanie testować we wczesnych etapach projektowania potencjalne oddziaływanie na otaczające środowisko. Ta wczesna identyfikacja aspektów, ocena i zrozumienie wpływu na różne czynniki środowiska, umożliwiają szybkie i efektywne łagodzenie negatywnych skutków, zastosowanie zrównoważonych rozwiązań oraz zmniejszenie kosztów całego procesu. Wykorzystanie technologii BIM, zmniejsza wpływ złej, często niekompletnej informacji a tym samym redukuje koszty, roszczenia oraz usterki. Wczesne wykrywanie kolizji w konstrukcji budynku i w zaprojektowanych instalacjach redukuje ilość zmian na etapie realizacji, zmniejszając tym samym marnotrawstwo. Informacje wygenerowane z modelu, czynią bardziej wiarygodną analizę potencjalnych kosztów realizacji, a tym samym ułatwiają fazę negocjacji warunków kontraktowych i cen usług podwykonawców. Zastosowanie BIM-u umożliwia również, lepsze zaplanowanie poszczególnych faz budowy oraz optymalizacje materiałów i sprzętu. Technologia BIM daję możliwość ciągłej kontroli stanu zaawansowania projektu, budowy, przez co zarządzanie nim jest łatwiejsze.