Bilans masowy – Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2013

W ramach poprawy ekoefektywności Polpharma stworzyła bilans masowy dla produkcji farmaceutycznej i chemicznej. Analiza bilansu pozwala kontrolować przepływ wszystkich zużywanych materiałów i produktów powstających w procesie wytwarzania, identyfikować słabe punkty w procesach produkcyjnych oraz redukować straty w obszarze zarządzania materiałami. Praktyka pozwala na dogłębną analizę słabych punktów bilansu produkcji, pokazuje kierunki działań i mobilizuje do podejmowania innowacyjnych projektów środowiskowych, takich jak: wyeliminowanie niebezpiecznych substancji i rozpuszczalników, poprawienie wydajności surowcowej, wprowadzenie regeneracji rozpuszczalników. Dzięki projektowi zużycie rozpuszczalników spadło o 21,9%, a ilość wytworzonych odpadów zmalała o 19,3%.

Dowiedz się więcej