Bike Challenge

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Jesteśmy firmą z branży finansowej, co wpływa na charakter wykonywania pracy tj. jej siedzący tryb. Praca siedząca może negatywnie wypływać na zdrowie pracowników, powodując takie schorzenia jak m. in. choroby układu krążenia, ruchowego oraz nerwowego. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania tych chorób wśród naszych pracowników, przeprowadziliśmy konkurs, który zachęcał ich do włączenia aktywności fizycznej do codziennej rutyny.

Trzymiesięczny konkurs Bike Challenge powstał, aby uaktywnić pracowników Santander Bank Polska w okresie letnim. Dodatkową motywacją dla pracowników był cel 100 tysięcy kilometrów – po jego przekroczeniu Fundacja Santander Bank Polska zobowiązała się przekazać 30 rowerów na użytek wychowanków dwóch Domów Dziecka w Jeleniej Górze. Uczestniczyć w konkursie można było indywidualnie lub grupowo. Dodatkowym wyzwaniem dla uczestników było metaforyczne dojechanie do Madrytu, czyli pokonanie trasy 3000 kilometrów. Rywalizacja odbywała się w trzech etapach, a po każdym z nich przyznawano nagrody najaktywniejszym rowerzystom i grupom.

Bike Challenge zaangażował 78 pięcioosobowych drużyn i 645 pracowników indywidualnych, w sumie 1035 osób, które przejechali łącznie 387 483,6 kilometrów. Fundacja zakupiła 32 rowery dla Domów Dziecka w Jeleniej Górze oraz wyremontowała pokoje jednego z Domów Dziecka w Poznaniu.