Bierz zdrowie za rogi!

Metryka praktyki

Firma: Bank Pekao SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Bierz zdrowie za rogi! promuje prozdrowotne nawyki w dbaniu o kondycję psychofizyczną wśród pracowników Banku Pekao. Celem jest dostarczenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i dbania o dobrostan. W 2021 r. Bank skupił się na czterech obszarach: aktywności fizycznej, zdrowym odżywianiu, redukcji stresu oraz profilaktyce. To odpowiedź na choroby cywilizacyjne wynikające z naszego stylu życia: gonitwa z czasem i wyzwania powodują, że dbanie o zdrowie odkładamy na później. Poprzez program Bank wspiera pracowników i uświadamia im, że siła jest wewnątrz nas, a codzienne wybory powinny być świadome. Wskaźnikiem efektywności była liczba uczestników wydarzeń prozdrowotnych – ponad 6,5 tysiąca uczestników. Inicjatywa prozdrowotna była skierowana do wszystkich pracowników. Troska o zdrowie przynosi korzyści w dwóch wymiarach, po pierwsze jest to wyraźny sygnał od pracodawcy, że zdrowie pracowników jest bardzo ważną kwestią. Bank dokłada wszelkich starań, by wesprzeć pracowników w trosce o dobrostan. Dodatkowo, działania te mają wymiar wizerunkowy, dla potencjalnych kandydatów do pracy jest sygnałem wyjątkowego pracodawcy.