Bieg ,,Ubiegamy się o zdrowie” Celem biegu jest szeroko pojęta profilaktyka antynowotworowa

Metryka praktyki

Firma: NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Katowice,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Grupa NU-MED poprzez promocję sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia chce przybliżyć temat przeciwdziałania nowotworom. Przed i po wydarzeniu przeprowadzane są akcje informacyjne oraz badania profilaktyczne. Projekt ma na celu uświadamiać społeczeństwo, jak ważne jest wczesne wykrywanie zmian nowotworowych, by móc je skutecznie leczyć. Bieg wpisał się w kalendarz prozdrowotnych wydarzeń na Śląsku.