Biedronkowa Akademia Zdrowa

Metryka praktyki

Firma: Jeronimo Martins Polska,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Program Biedronkowa Akademia Zdrowia odpowiada na potrzeby pracowników biurowych i fizycznych w sposób odpowiadający ich specyficznym potrzebom. Pracownicy biurowi mają problemy związane z siedzącym trybem życia, który prowadzi do spowolnienia procesów fizjologicznych i powstawania dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, co przekłada się na obniżone samopoczucie.

Pracownikom wykonującym pracę fizyczną brakuje wiedzy o prawidłowych sposobach wykonywania czynności związanych z wysiłkiem fizycznym, w szczególności dotyczy to prac związanych z transportem ręcznym, co przekłada się na urazy układu mięśniowo-szkieletowego.

Program jest skierowany do wszystkich pracowników biur oraz centr dystrybucyjnych. Dwa podstawowe filary działania Biedronkowej Akademii Zdrowia to możliwość bezpłatnego:

1. Udziału w codziennych kilkunastominutowych rozgrzewkach/ ćwiczeniach, prowadzonych pod okiem fizjoterapeutów w miejscu pracy, wliczonych w czas pracy.

2. Odbycia wizyty w gabinecie terapeuty (1 wizyta na miesiąc), gdzie pracownik może skorzystać z porad i konsultacji fizjoterapeutycznych, masaży, terapii kręgosłupa, a także nauczyć się dostosowanych do stanu zdrowia ćwiczeń. Oferty usług jest stale poszerzana poprzez wprowadzanie nowych metod fizjoterapii (np. suche igły) oraz wyposażanie gabinetów w specjalny sprzęt fizjoterapeutyczny: piłki, ciężarki, taśmy do tapingu, beret.

Ponadto pracownicy mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach sportowych poza godzinami pracy m.in.: fitness z elementami zdrowego kręgosłupa, przejażdżki rowerowe, zajęcia nordicwalking.

W 2018 r.

odbyło się 25 000 wizyt w gabinetach Biedronkowej Akademii Zdrowia

wizyty w gabinecie odbyło 8 000 pracowników

przeprowadzono 14 000 gimnastyk

Korzyści z programu mają realne odzwierciedlenie w spadku liczby urazów spowodowanych przeciążeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Wśród konkretnych korzyści docenianych przez pracowników wymienić należy:

– możliwość zdobycia wiedzy i budowania świadomości z zakresu zdrowia kręgosłupa.

– możliwość nieodpłatnych konsultacji oraz zabiegów fizjoterapeutycznych w miejscu pracy.

– możliwość skorzystania z usług fizjoterapeuty w nagłych sytuacjach bólowych.

– ustąpienie bólu mięśni, kręgosłupa, stawów,

– redukcję napięcia mięśniowego i eliminację skutków przeciążeń narządu ruchu,

– poprawę koncentracji,

– redukcję stresu i zmęczenia,

– zwiększenie wydajności i efektywności,

– poprawę samopoczucia.