Bibliotekizakladowe.pl

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wyniki badania czytelnictwa Polaków w 2016 roku przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową i opublikowane w kwietniu 2017 r. pokazują, że tylko 37% z nas czyta co najmniej jedną książkę rocznie. Tylko 10% naszej społeczności czyta 7 i więcej książek. Niestety tylko 46% Polaków miało przed oczyma tekst dłuższy niż 3 strony. 42% badanych odpowiedziało, że czyta książki pożyczone od znajomych, w bibliotekach publicznych, szkolnych, innych. 18% respondentów mówi, że nie czytało nigdy żadnej książki.

ANG Spółdzielnia założyła bibliotekę zakładową dla własnej społeczności. Posiada w niej ponad 300 tytułów. Opracowała niezbędny regulamin i stworzyła na potrzeby biblioteki aplikację webową i na iOS (Maktaba). W ramach praktyki Spółdzielnia zdecydowała się wesprzeć tych, którzy już czytają książki i zaciekawić czytaniem tych, którzy jeszcze tego nie robią, poprzez popularyzowanie zakładania bibliotek zakładowych w firmach.

W ramach praktyki dzieli się również wiedzą i pomaga w zakładaniu bibliotek zakładowych. Wszystkie niezbędne do założenia i prowadzenia biblioteki zakładowej informacje udostępnianie, w tym np. przykładowy regulamin, udostępniane są na stronie www.bibliotekizakladowe.pl

Więcej informacji:

www.bibliotekizakladowe.pl