Bezpłatne warsztaty dla rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi – TZMO

Metryka praktyki

Firma: TZMO,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma TZMO podjęła temat codziennej opieki nad osobą chorą lub starszą w domu, organizując od 2010 roku cykliczne bezpłatne warsztaty, których celem jest nauczenie członków rodzin zajmujących się przewlekle chorymi podstaw profesjonalnej opieki. W roku 2011 odbyły się dwie kolejne edycje 4 szkoleń. Do tej pory poruszane były następujące zagadnienia: technika bezpiecznego przemieszczania chorych, komunikacja z osobą chorą, odżywianie osób przewlekle chorych, najważniejsze zasady profesjonalnej pielęgnacji – od zmieniania bielizny pościelowej choremu leżącemu, po toaletę ciała. Uczestnik sam wybiera temat lub tematy, które go interesują. Może być na wszystkich zajęciach, albo tylko na wybranych. Przez 2 godziny trwają wykłady połączone z częścią praktyczną. Ostatnia godzina warsztatów to czas poświęcony na indywidualne konsultacje, np. z psychologiem, rehabilitantem czy pielęgniarką. Łącznie 34 uczestników warsztatów uzyskało fachową wiedzę, którą mogli utrwalić, ćwicząc w specjalnej sali wyposażonej w łóżko i fantoma. Otrzymali także specjalnie przygotowany materiał z najważniejszymi informacjami na temat, który ich interesował, a także ulotki i poradnik Przewlekle chory w domu. Firmie warsztaty pozwalają dodatkowo poznać problemy i potrzeby osób chorych oraz ich bliskich.